Thursday, August 3, 2017

STATUS AFFILIATE JUNCTION ISLAMIC JULY 2017

STATUS AFFILIATE JUNCTION ISLAMIC

STATUS AFFILIATE JUNCTION ISLAMIC
STATUS AFFILIATE JUNCTION ISLAMIC


Pada awal bulan Julai yang lalu, pihak kami mengesahkan bahawa kami telah berjaya merangka satu set modul atau struktur cadangan yang lengkap dengan semua syarat-syaratnya untuk dipertimbangkan oleh Syarikat iSynergy International Sdn Bhd bagi memperkenalkan program Affliate Junction yang baharu berstatus patuh Shariah, modul inilah yang diraikan di dalam majlis ‘soft launch’ yang lalu.

Sebelum perlaksanaannya bermula (dijadualkan pertengahan Ogos 2017), beberapa siri mesyuarat lanjutan dan terperinci bagi melihat aspek kebolehlaksanaannya dan pematuhan semua syarat-syarat yang telah ditetapkan; hasilnya pada 19 Julai 2017, pihak iSynergy telah mengambil keputusan untuk TIDAK MENERUSKAN inisiatif untuk melaksanakan program Affiliate Junction yang baharu dan patuh Syariah berdasarkan struktur yang telah kami cadangkan.

Justeru itu, pihak kami dengan ini TIDAK LAGI TERLIBAT DALAM MENASIHATI Affliate Junction dan cadangan struktur Affliate Junction Islamic yang kami ketengahkan dengan ini adalah TERBATAL.

Sehubungan dengan itu, semua promosi dan pemasaran Affliate Junction TIDAK BOLEH menggunakan nama AJ ISLAMIC yang dikaitkan dengan kami. Begitu juga, sebarang penggunaan nama kami dalam bahan promosi AJ dalam bentuk apa sekalipun adalah tidak dibenarkan dan boleh dianggap sebagai bahan yang ‘misleading’ atau bentuk penipuan.

Namun begitu, pihak AJ adalah bebas untuk melantik penasihat Shariah yang lain bagi mempertimbangkan modul Islamik yang lebih sesuai dengan mereka.

Sekian
Dr.Aznan Hasan & Dr Zaharuddin Abd Rahman
20 Julai 2017

sumber fb Uzar

No comments:

Post a Comment